שאלות ותשובות

מהו אחוז העוברים את בחינות התיאוריה?

על פי נתוני משרד התחבורה, נתונים המופיעים גם באתר משרד התחבורה, שיעור המעבר הארצי הוא 49% בלבד.

שיעור העוברים דרך אתר התיאוריה למד, הוא מעל 90%, וזה בדוק לאורך השנים.

מבדיקות שאנו עורכים מעת לעת, ומתגובות של תלמידים באתר התיאוריה, מתברר כי מרבית הנכשלים דרך האתר, הם תלמידים שלא למדו מהאתר, אלא עשו כמה בחינות, היו להם בין 5 ל 7 שגיאות, והם חשבו שהכל כבר יסתדר בבחינה....

תלמידים שלומדים את החומר של האתר, נבחנים בבחינות האתר, ועושים את המרתונים של כל פרק עוברים את המבחנים בלא כל בעייה.
 

חזור