עזרה

האם החיוב על משלוח ה sms הוא חד פעמי?

כן. אין שום חיוב נוסף מעבר לשליחת ה sms שאותו שלחתם. אין שום חיוב כל חודש, ואין חיוב בכלל בלי ששלחתם הודעה מיוזמתכם.

החיוב על משלוח הודעה, הוא חד פעמי. כל הודעת sms מעניקה לכם גלישה חופשית וללא כל מגבלות במשך כל תקופת המנוי כפי שמצוין בדף הארכת מנוי המופיע באתר. אין צורך במהלך ימי המנוי  לשלוח שום הודעה נוספת.


לאחר ששלחתם הודעה, אתם מקבלים הודעה חוזרת מאיתנו למכשיר הטלפון שלכם, תוך כ 30 עד 45 שניות, ורק אז הינכם מחוייבים חד פעמית על ההודעה שמעניקה לכם את ימי הגלישה החופשית המובטחת באתר.

חזור