עמוד ראשי > דרגות רשיון נהיגה

דרגות רשיון נהיגה

 

דרגות רשיון

 

סוג רשיון

 

גיל מינימלי ללימוד

 

גיל מינימלי למבחן מעשי

 

גיל מינימלי לקבלת רשיון

 

מס' שיעורים מינימלי

 

תנאים נוספים

 

 

דרגה א'

 

 

 

תלת אופנוע ואופנוע עד 50 סמ"ק

 

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

15

 

 

א. מי שלא מלאו לו 17 שנים חייב בהסכמת הורים
ב. מי שלא מלאו לו 18 שנים אסור לולהרכיב נוסע
ג. בחודשיים הראשונים אסור לו להרכיבנוסע

 

דרגה ב'

 

אופנוע עד 500 סמ"ק וכן
אופנוע/ קטנוע עם רכב צידי
או תלת אופנוע/קטנוע/טרקטורון

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

15

 

 

בחודשיים הראשונים אסור לו להרכיבנוסע

 

דרגה ג'

 

 

 

 

אופנוע שנפח מנועו מעל 500
סמ"ק / טרקטורון

 

18

 

 

21

 

 

21

 

 

8

 

 

וותק של שנה על דרגה ב

 

דרגה מלגזה

 

 

מכונה ניידת + משאנוע

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

דרגה טרקטור

 

טרקטור, גם כאשר גורר גרור

 

15

 

16

 

 

16

 

 

 

 

חייב קורס עיוני ומעשי ומבחן בטרקטור

 

 

דרגה 02

 

 

נוסעים פרטי + פרטי דו שימושי +
חשמלי + מדבריומסחרי
עד 4000 ק"ג + אוטובוס זעיר
פרטי - כאשר מסיעים עד 8
אנשים למעטהנהג + גרור
עד 1500 ק"ג +טרקטורון

 

 

16.5

 

 

 

 

17

 

 

 

 

17

 

 

 

 

28

 

 

 

ניתן להסיע 8 נוסעים מלבד הנהג.

 

בהיתר מרשות הרישוי ואחר סיום קורס עיונילאוטובוס זעיר,
מותר להסיע בו עד 15נוסעים

 

 

 

דרגה 03

 

 

מסחרי מעל 4,000 ק"ג עד 15000
ק"ג + עבודה + אוטובוסזעיר + רכב
מדברי + רכב חשמלי ובלבד שמספר
הנוסעים בהם אינו עולה על 11נוסעים
בנוסף לנהג + גרור עד 4,000 ק"ג

 

 

17

 

 

 

 

17.5

 

 

 

 

18

 

 

 

 

32

 

 

 

ניתן להסיע 11 נוסעים מלבד הנהג.


בהיתר מרשות הרישוי ואחר סיום קורס עיונילאוטובוס זעיר, מותר להסיע בו עד 15נוסעים

 

 

דרגה 04

 

מסחרי מעל 4,000 ק"ג, כאשר תומך
נתמך או גוררגרור
(רכב מורכב או מחובר) ועבודה

 

18

 

 

20

 

 

20

 

 

12

 

ניתן להסיע 11 נוסעים מלבד הנהג.
תושב הארץ + ותק על דרגה 13 + קורס עיוניברכב כבד
+
מבחן מעשי + אישור רפואי מהמכון הרפואי
לבטיחותבדרכים.

 

דרגה 05

 

 

 

מונית + רכב סיור + אוטובוס זעיר

 

 

18

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות 02, 03 + 8 שנות לימוד
לפחות + אישוררפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס
עיוני רכב ציבורי + תקנה 15ב (לפיהפירוט)

 

דרגה 06

 

 

אוטובוס

 

 

18

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות 02, 03 + 8 שנות לימוד
לפחות + אישוררפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס
עיוני רכב ציבורי + תקנה 15ב (לפיהפירוט)

 

דרגה 11

 

 

 

אוטובוס + אם נוהג במסחרי עד
4000
ק"ג עד 10נוסעים

 

 

18

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות 02 + 8 שנות לימוד
לפחות + אישור רפואימהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים
+
קורס עיוני רכב ציבורי + תקנה 15ב (לפיהפירוט)

 

דרגה 13

 

 

מסחרי מעל 15,000 ק"ג ועבודה

 

 

 

 

 

19

 

 

20

 

 

ניתן להסיע 11 נוסעים מלבד הנהג.
תושב הארץ + ותק של שנה על דרגה 3 + קורסעיוני ברכב
כבד + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחןמעשי.

 

הערות:

 

 • תוקף:

   

  בדרגות א', ב', ג', טרקטור ו - 02 מותר לגשת למבחן עיוני 6 חודשים לפני גיל קבלת הרשיון.
  • מבחן עיוני – שנתיים.
  • בדיקה רפואית - שנתיים (טופס רפואי רש/ל 54).
  • בדיקת ראייה – שנתיים.

    

 • נהיגה על טרקטורון מותרת החל מגיל 17.5 ולמי שיש רשיון נהיגה לטרקטור או לפרטי 02.
 • החל מאפריל 2007 יותאמו רשיונות הרכב והנהיגה בישראל לתקינה האירופית.