עמוד ראשי > דרגות רשיון נהיגה חדשות

דרגות רשיון נהיגה חדשות

החל מאפריל 2007 יותאמו רשיונות הרכב והנהיגה בישראל לתקינה האירופית.

 

 

 

 

דרגות רשיון

 

סוג רשיון

גיל מינימלי ללימוד

גיל מינימלי למבחן עיוני

גיל מינימלי למבחן מעשי

גיל מינימלי לקבלת רשיון

מס' שיעורים מינימלי

תנאים נוספים

הערות

 

 

דרגה A2

 

 

(דרגה קודמת

 

   א')

 

 

 

 

 

אופנוע בנפח מנוע עד
125
  סמ"ק והספק מנועו עד

 

    14.6bhp-11kw

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

15.5

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א. למי שלא מלאו 17 שנה חייב בהסכמת ההורים.

 

ב. למי שלא מלאו 18 שנה אסור להרכיב נוסע נוסף.

 

ג. בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף.

 

*  רשאי לנהוג גםבאופנוע בנפח מנוע עד 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6bhp-11kw

 

* מתאים לסוג רכב L1

 

חדות ראיה:

 

6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב-2 העיניים יחד.

 

רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

הגדרת אופנוע כוללת בתוכה גם תלת אופנוע

 

 

 

דרגה A1

 

 

(דרגה קודמת

 

   ב')

 

 

 

 

 

אופנוע שהספק מנועו עד

 

33bhp-25kw

 

 

 

 

18

 

 

 

 

17.5

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

15

 

מ- A2

 

 ל- A1 - שמונה

 

בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף.

 

* רשאי לנהוג גם ב:

 

1. אופנוע שהספק מנועו עד 33bhp-25kw

 

2. באופנוע להגשת עזרה ראשונה (לפי היתר 190)

 

* מתאים לסוגי רכב L1 + L2

 

חדות ראיה: 

 

כמו ב- A2.

הגדרת אופנוע כוללת בתוכה גם תלת אופנוע

 

דרגה A

 

(דרגה קודמת

 

   ג')

 

 

 

 

 

אופנוע

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

פטור ממבחן

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

וותק של שנה בדרגה A1

 

רשאי לנהוג גם ב:
1.
בכל דרגות האופנוע
2.
באופנוע להגשת עזרה ראשונה בהיתר לפי תקנה  190

 

* מתאים לסוגי רכב  L1 + L2 + L3

 

חדות ראיה: כמו ב- C1

הגדרת אופנוע כוללת בתוכה גם תלת אופנוע

 

 

דרגה 1

 

 

 

טרקטור

 

 

 

 

 

 

 

15, ליתר הדרגות - 15.5

 

 

 

 

15.5

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

א. חייב בקורס עיוני ומבחן מעשי בטרקטור.
ב. חייב בהדרכה + מבחן ובהיתרלנהיגת מלגזה.
    
ובגיל מעל 18 שנים
ג. חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגתטרקטור משא (8 שיעורי נהיגה)

 

רשאי לנהוג גם:
1. בטרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרורבמשקל כולל מותר עד 10 טון.
2. במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל.
3. במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותרעד 14,000 ק"ג.
4. במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - ע"פ היתר.
5. בטרקטורון
6. ברכב שטח
7. בטרקטור משא (בהיתר לפי תקנה 190)

 

* מתאים לסוגי רכב T1, T2, T3, OT

 

חדות ראיה:כמוב A2

א. עם הוצאת הרישיון לראשונה חל איסור לנהוג בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3.2 טון או שצמוד אליו גרור במכ"מ העולה על 4 טון במשך 6 חודשים מיום קבלת הרישיון.

 

ב. במשך 3 החודשים הראשונים אסור להסיע נוסע.

 

 

 

דרגה B 

 

 

(דרגה קודמת

 

2 )

 

 

 

 

 

 

 

רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג, מס' מקומותישיבה
עד 8 פרט לנהג,

 

גם כאשר גוררגרור במשקל עד 1500 ק"ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5

 

 

 

 

 

 

16.5

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

רשאי לנהוג גם
1. ברכב האמור בתקנה 179 למעט טרקטור ומלגזה.
2.  באמבולנס, ברכב כיבוי שריפות, ברכבבטחון במשקל כולל  מותר עד 3,500 ק"ג (בהיתר לפי תקנה 190).
3. בטרקטורמשא
4.במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בהדרכה +מבחן  והיתר

 

*מתאים לסוגי רכבN1 + M1 + O1

 

חדות ראיה:
6/12
בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקואופקי לא גרועמ-120 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים
אועדשות מגע.

 

 

 

 

דרגה C1 

 

(דרגה קודמת

 

   3)

 

 

 

 

 

רכב מנועי מסחרי ורכב עבודהבמשקל כולל מותר מעל 3,500
ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשרגורר גרור במשקל כולל מותר
עד 3,500ק"ג

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

17.5

 

 

 

 

 

 

17.5

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

מ B-

 

ל- C1 - עשרים

 

 

 

 

 

רשאי לנהוג גם
1. ברכב בדרגה 1 למעט טרקטור ומלגזה.
2. ברכב חילוץ וגרירה וברכב בטחון במשקל כוללמותר עד  12,000 ק"ג וכשניתן היתר לפי תקנה 190 ובהתאם
    
לתנאים.
3. במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 15,000 ק"ג.
4. במלגזה חייבבהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה.

 

מתאים לסוגי רכב
N1 + N2 + O1 +O2

 

חדות ראיה:
6/12
 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייהלשתי העיניים לאפחות מ-140 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע
במשקפייםאו עדשות מגע.

 

 

 

דרגה C

 

(דרגה קודמת 13)

 

 

 

רכב מנועי מסחרי ורכב עבודהבמשקל כולל מותר מעל 12,000
ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

19

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

א. חייב וותק שנה בדרגה C1,

 

ב. אישור מהמכון הרפואי.
ג. קורס נהגי רכב כבד ומבחןעיוני ומעשי.
חדות ראיה: כמו בC1

 

רשאי לנהוג גם
1.  ברכב מדרגות C1,B
2. במכונה ניידת אופנית

 

מתאים לסוגי רכב
N1 + N2 + N3 + O1 + O2

 

 

 

דרגה   E +C

 

(דרגה קודמת 4)

 

 

רכב מנועי מסחרי ורכב עבודהבמשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג גם אם צמוד אליוגרור או נתמך

 

 

18

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

12

 

 

רכב מחובר או מורכב -
8
 שיעורים

 

 

 

 

 

א. חייב וותק שנה בדרגה C,

 

ב. אישור מהמכון הרפואי.
ג. חייב בקורס נהגי רכב כבדומבחן עיוני ומעשי.
חדות ראיה: כמו ב C1

 

רשאי לנהוג גם
1. ברכב מדרגות: B, C ,C1
2. במכונה ניידת אופנית
3. בציוד חריג, אם ניתןהיתר

 

מתאים לסוגי רכב:
N1 +N2 + N3 + O1 + O2 + O3 + O4

 

 

 

דרגה D

 

(דרגה קודמת 6)

 

 

 

אוטובוס

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

40

 

 

מ- C1

 

ל- D - עשרים

 

 

לאוטובוס התנאים שפורטו בדרגהD1
חדות ראיה: כמו ב- C1

 

רשאי לנהוג גם
1.  ברכב בדרגות B+D1
2. ברכב מדברי ובטיולית במשקל כולל מותר מעל  3,500 ק"ג
3. ברכב סיור

 

* מתאים לסוגי רכב M1 + M2 + M3

 

 

 

דרגה D1

 

(דרגה קודמת 5)

 

 

 

מונית, רכב סיור ואוטובוס זעיר
ציבורי במשקל כוללמותרעד 5,000 ק"ג ומספר מקומותישיבה עד 16 נוסעים מלבד הנהג

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

לא נדרש שיעורי מינימום

 

תנאים לקבלת הרשיון

 

 

א. למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי ומבחן עיונימעשי.
ב. 8 שנות לימוד ומעלה
ג. 2 שנים וותק על B או C תקנה 15
חדות ראיה: כמו ב C1

 

רשאי לנהוג גם
1. ברכב סיור, באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי.
2. ברכב מדרגה B

 

מתאים לסוגי רכב: M1 + M2

 

אוטובוס זעיר:

 

א. מיועד להסעת עד 16 נוסעים.
ב. המשקל הכולל המותר עד 5,000 ק"ג

 

 

הערות:

 

 • לא יינתן רשיון למי שהורשע בעבירה לפי פקודת הסמים אלא אם חלפה שנה מיום הרשעתו.
 • רשיון ל"נוהג חדש" יהיה לתקופה של 2 שנים אלא אם בתקופה זו הורשע על אחת העבירות המנויות בתוספת השלישית של פקודת התעבורה. לא תובא בחשבון תקופה בה היה בידו לראשונה רישיון לאופנוע, טרקטור או מכונה ניידת בלבד

   

  • במידה ועמד בהצלחה במבחנים חדשים יחשב שוב כנהג חדש לתקופה של 2 שנים.
 • "נוהג חדש" חייב במלווה ב-3 החודשים הראשונים מקבלת הרישיון לראשונה,

   

  •  "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע יותר מ-2 נוסעים אלא אם יושב לידו מלווה.
  •  בתום תקופה של "נוהג חדש" - יחודש רישיונו ל 5 שנים בלבד ויהיה חייב בהשתלמות בנהיגה (קורס רענון).
 • רשיון נהיגה יחודש כל  10 שנים.

   

  • בעלי רישיונות נהיגה המפורטים מטה הרישיון יחודש מידי שנתיים כמפורט מטה:

    

   • מי שמלאו לו 65 שנים ומעלה.
   • מי שמלאו לו 50 שנה ומחזיק ברישיון נהיגה מדרגה C , CE, D1, D, D2, D3- ובעלי היתר לנהיגה ברכב: אמבולנס, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, כיבוי אש, ביטחון, חילוץ וגרירה, הסעת ילדים (תלמידים) ורישיון להוראת נהיגה.
   • בעל רישיון נהיגה שאינו רשום במרשם האוכלוסין (תייר ותושב זר).