מורים עם דף מורחב
מבצע התמחות כתובת סלולרי טלפון שם
 
ב | ה | ל | מ | ק | ש |
צפת והסביבה
מבצע התמחות כתובת סלולרי טלפון שם
הפלמ"ח 78 צפת 04-6920258 ביה"ס לנהיגה תנופה
הנשיא 45 צפת 04-6970869 ביטון ויקטור
צפת 04-6974744 בית ספר לנהיגה ירום
הר אדיר 1 צפת 052-2534802 בן הרוש מיכאל
צפת 050-5287078 בן יצחק יוסף